مراحل خرید:

دانلود رایگان

ابتدا نسخه رایگان محصول را از وب سایت ما دانلود نمایید.

این نسخه جهت تست محصول طراحی شده است و همان نسخه اصلی است؛ ولی تنها می توانید ۶۰ مخاطب درون آن ثبت نمایید. همچنین به جهت اینکه هنوز دستگاه  CallerID را خریداری نکرده اید، می توانید بصورت دستی شماره تماس گیرنده را درون آن ثبت نمایید.

 

خرید نسخه کامل

پس از تست کامل نرم افزار رایگان، می توانید با مراجعه به فروشگاه وب سایت «فناوری اطلاعات طوبی» از طریق لینک زیر، نسخه کامل را تنها به قیمت ۳۸۵ هزار تومان خریداری نمایید.

فروشگاه طوبی

این نسخه به همراه یک دستگاه ضبط مکالمات «هامان» تک خط بعنوان رابط به شما ارائه می گردد و شماره تماس گیرنده را بصورت خودکار به داخل نرم افزار اضافه می نماید. همچنین با خرید این نسخه شما از پشتیبانی رایگان یک ساله، دانلود رایگان نسخه های جدید و دریافت رایگان نسخه آلفا پایه بهره مند خواهید شد.

افزایش تعداد خطوط

در صورت افزایش تعداد خطوط خود می توانید با خرید دستگاه «هامان» به تعداد مورد نیاز، قابلیت کالرآیدی محصول را افزایش دهید.