در نسخه رایگان تنها امکان ثبت ۲۰ مخاطب گذاشته شده بود. ولی با نظر همکاران ما در طوبی، تصمیم بر آن شد که این محدودیت کاهش یافته تا کاربران بتوانند با حجم بیشتری از داده ها از این محصول رایگان استفاده نمایند. لذا پس از بررسی تصمیم گرفتیم تا این سقف را به ۶۰ مخاطب افزایش دهیم. لذا تمام کاربران می توانند با دانلود نسخه رایگان، اطلاعات مخاطبین و مشتریان خود را تا سقف ۶۰ مخاطب در این محصول بصورت رایگان ثبت نمایند.

کاهش محدودیت نسخه رایگان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.