نصب 30 ثانیه ای

سهولت بسیار بالا در نصب باعث شده که این محصول تنها در ۳۰ ثانیه نصب شود.